معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

پیش ثبت نام اردو‌ی راهیان نور توسط بسیج محبان المهدی

چه زیبا در روزی که مزین به نام راهیان نور است به این مکان مقدس وارد شوی، درست بیستم اسفندماه بود که به یمن ورود مقام معظم رهبری به این جایگاه سبوح،این روز راهیان نور لقب گرفت. فضایی مملو از آرامش و اشک و احترام و فرصتی بس مناسب برای تجدید میثاق دوباره با پاکبازان و شهدای این مرز و بوم که با رفتن‌شان جاودانه شدند.

 

در همین راستا و به همت بسیج دانشجویی، کاروان راهیان نور به جنوب کشور رهسپار می‌شوند؛ معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد که این اردو مطابق روال سنوات قبل برگزار خواهد شد.

 

 

d6f60fa6-15ab-4831-ade3-ad1bb68523f3