معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

جلسه هماهنگی فعالیت های فرهنگی در دانشکده ها:

.

.

یکشنبه مورخ ۱۴ ام مهر‌ماه جلسه‌ی هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی در دانشکده‌ها با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی،معاونین دانشجویی دانشکده‌ها و روسای ادارات در معاونت فرهنگی و اجتماعی تشکیل گردید.در این جلسه مباحث کلی مابین معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونین محترم دانشکده‌ها درباره پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

.

.

screenshot-58