معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

جدول برنامه‌های مصوب هفته‌ی دفاع مقدس:

.

.

ضمن گرامی داشت هفته‌ی دفاع مقدس برنامه‌های مصوب برای هفته‌ی دفاع مقدس و هفته‌ی آتی که دانشجویان حضور خواهند داشت، در جدول ذیل به اطلاع می رسد.

.

%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-2