معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

نشست هم‌اندیشی اتحادیه انجمن‌هاي علمي عمران کشور در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی:

.

.

با تلاش‌های انجمن علمی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نشست هم اندیشی اتحادیه‌ی انجمن‌های علمی عمران در دانشگاه شهید رجایی درحال برگزاری است.این نشست که با حضور اعضای شورای مرکزی اتحادیه، مشاورین اتحادیه و دبیران انجمن‌های علمی کشور همراه می‌باشد به بررسی برنامه‌های آتی اتحادیه پرداخته می‌شود.

.

.e9f2ec57-a366-4869-bd5c-ba03fe23a24f