معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری اردو‌های جهادی در دو استان کشور توسط بسیج دانشجویی:

.

.

بسیج دانشجویی کشور، طبق برنامه هرساله خود که در تابستان اقدام به برگزاری اردوهای جهادی در سراسر استان‌های کشور می‌کند،بسیج دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی امسال هم این امر خداپسندانه را ادامه داده و به یاری خدا همچون سال‌های گذشته به این فعالیت جهادی پرداخته است.

بسیج دانشجویی محبان المهدی امسال در قالب سه گروه جهادی خواهران و برادران و در تاریخ های ۱ ام شهریور الی ۱۰ ام شهریور ماه،۱۰ ام شهریور الی ۲۰ ام شهریور ماه و ۲۰ ام شهریور الی ۳۰ ام شهریور ماه به استان‌های کیگیلویه و بویر احمد و گلستان اعزام در در حال اعزام می‌باشد.
این اردو‌ها در قالب فعالیت‌های آموزشی، درمانی، فرهنگی و هنری در حال برگزاری است.

.

.

d171f048-0392-4db9-bcb2-ece6fac5f24e

.

baa52362-e859-407b-b5c0-6760f7be0a8e