معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری سلسه جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی:

.

.

این جلسه که با حضور جناب دکتر صلواتی،خانم اکبریان،جناب آقای یوسفی و سایر کارکنان معاونت همراه بوده و به موضوعاتی چون :
۱- بررسی برنامه های اجرا شده‌ی سال ۹۷
۲-بررسی مبسوط نشریات دانشجویی
۳-بررسی برنامه های آتی
پرداخته شده است.لازم به ذکر است این جلسه در دو تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه و ۵ ام شهریور ماه برگزار گردیده است.

.

.

f67cacc3-8224-4250-b50e-5aeded8edfbc