معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

راهیابی اثر زهره صنیعی و ریحانه پوربصیر به مرحله ی نهایی جشنواره ی نشریات دانشجویی کشور:
.
.

جشنواره سراسری نشریات دانشجویی به منظور تقویت زمینه های فعالیت و مهارت های دانشجویان در حوزه نشریات و رسانه های دانشجویی برگزار می شود.محور های اصلی اصلی جشنواره به شرح زیر می‌باشد:

۱-تیتر
۲-خبر
۳-مصاحبه
۴-گزارش
۵-سرمقاله و یادداشت

و … .
به گزارش روابط عمومی جشنواره‌ی نشریات دانشجویی،اثر خانم زهره صنیعی در بخش مجازی(چاپی الکترونیک) و اثر خانم ریحانه پوربصیر در بخش کاریکاتور برای رقابت در مرحله‌ی نهایی در بخش های مذکور معرفی شدند.

.

1447750400717_2-th3

.