معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

نشست صمیمی مقام عالی وزارت اموزش و پرورش با تشکل های دانشجویی و فعالین فرهنگی دانشگاه شهید رجایی:

.

.

نشست صمیمی مقام عالی وزارت اموزش و پرورش با تشکل های دانشجویی و فعالین فرهنگی دانشگاه شهید رجایی در روز سه‌شنبه مورخ ۷ ام خرداد‌ماه برگزار خواهد گردید.دکتر روشن احمدی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی افزدوند: این نشست صمیمی  در روز سه شنبه ام ۷ خرداد‌ماه  در دانشگاه برگزار و‌ نمایندگان تشکل‌های اسلامی، کانون های فرهنگی و انجمن های علمی دیدگاه‌های خود را پیرامون حیطه فعالیت خود با مقام عالی وزارت در میان بگذارند.این اولین نشست صمیمی بین مقام عالی وزارت و خانواده معاونت فرهنگی و اجتماعی در تاریخ دانشگاه می‌باشد.ایشان اضافه کردند:«این دعوت رسمی از طرف دانشگاه صورت گرفته و اخبار منتشره در فضای مجازی در خصوص انتساب این دعوت از طرف یکی از تشکل های دانشجویی تکذیب می‌گردد».

.

.

9f7c8dc1-0eaf-4cbe-be19-dc27f65868d9