معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

افطاری ادوار جامعه اسلامی دانشجویان:

.

.

مراسم ضیافت افطاری جامعه اسلامی  دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجای  با حضور ادوار این تشکل دانشجویی و جمعی از اعضای اتحادیه جامعه اسلامی  دانشجویان در شب ولادت امام حسن(ع) و با هزینه‌ی شخصی در دانشگاه برگزار گردید.

.

.

e14f69b7-60e5-4cd1-b08b-679a71ac2e2e

.

.