معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

بازدید از هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری:

.

.

با همکاری انجمن علمی مکانیک بازدید از هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری برگزار خواهد شد.در این بازدید آشنایی با اکوسیستم استارت‌آپی کشور زیر یک سقف در قالب تورهای تخصصی برای ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت، امکان مشاوره و کسب تجربه از مراکز رشد، شتاب دهنده ها، کارآفرینان، استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان و نیز بازدید از غرفه کارآموزی فراهم است.لازم به ذکر است با هماهنگی‌های صورت گرفته،هزینه‌ی بازدید برای دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تنها ۵ هزار تومان می‌باشد و با تهیه‌ی بلیط می‌توانید از هر ۴ روز نمایشگاه استفاده کنید.

.

.

31ca3b64-5306-43bd-ae76-3561540c582c