معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

برگزاری دوره‌ی کتیا بصورت مقدماتی و پیشرفته

به همت انجمن علمی ساخت و تولید دوره آموزشی نرم افزار کتیا در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار می گردد.لازم به ذکر است این نرم افزار یکی از قدرتمند‌ترین نرم افزار‌ها جهت تولید و تحلیل به کمک رایانه می‌باشد.

1bda24bd-3373-4f60-82da-a3af0ab3c45d