معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری دوره‌ی روز‌نامه نگاری مقدماتی:

.

.

به کوشش خانه نشریات دانشگاهی،دوره‌ی ۶ ساعته روزنامه‌نگاری مقدماتی در روز‌های ۳۰ و ۳۱ ام اردیبهشت‌ماه  برگزار گردید.در این دوره بیش از ۳۰ نفر از دانشجویان علاقه مند شرکت نمودند. محتوای این دوره بیان قوانین و مقررات و فنون و تکنیک های نشر و مطبوعات بود.لازم به توضیح است که شرط صدور مجوز برای متقاصیان انتشار نشریات دانشجویی گذراندن دوره های روز نامه نگاری و ارایه گواهی نامه این دوره است .طی ۴ سال اخیر این هشتمین دوره ای است که در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شده است.

.

.

859ec6d6-1198-42d7-b008-04e8e4377291

.

.

f9a229ff-d190-4d13-b084-94980e87b3f0

.

.3eb664f8-2f9a-4888-8051-9dd5cefad67c