معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری محفل انس با قرآن کریم:

.

.

با همکاری کانون قران و عترت  محفل انس با قران با حضور مهدی عادلی قاری بین‌المللی کشورمان دوشنبه مورخ ۳۰ ام اردیبهشت ماه در نماز‌خانه‌ی دانشگاه برگزار گردید.

.

.

fd6aa87f-b8fd-465a-a78b-73c9a385d54e

.

.

670016d3-44f5-43ca-9d3e-07f56e674515