معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

کارگاه ارتقا معارف مهدوی:

.

.

تحقق ارزش‌ها و فرصت‌های متعالی مهدوی مستلزم تلاش همه جانبه است و تحقق آرمان‌هایی مانند تربیت جوان و نوجوان عالم، متقی، آزاده و منتظر، نیازمند عزمی جدی و برنامه ریزی دقیق است.در فضای کنونی جامعه با توجه به ضرورت انتقال نشر معارف مهدوی در بین دانشجویان کانون مهدویت اقدام به برگزاری کارگاه ارتقا معارف مهدوی کرد.

.

.

39a7f0b0-5fd4-43b6-a728-11f850dd4480