معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری نمایشگاه پوستر:

.

.

با همکاری انجمن دانشکده‌ی گرافیک،نمایشگاه پوستر در محل دائمی نمایشگاه‌های دانشگاه برپا گردید.این نمایشگاه که از تاریخ ۲۸ ام اردیبهشت‌ماه آغاز گردیده تا تاریخ ۲ ام خرداد‌ماه ادامه دارد.

.

.

d5949ee3-9279-4519-8e8d-3c8adf685012