معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری دوره آموزشی روزنامه نگاری مقدماتی:

.

.

به اطلاع دانشجویان علاقه مند به فعالیت روزنامه نگاری می رساند؛ دوره‌ی  ۶ ساعته کارگاه روزنامه نگاری در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ  ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت‌ماه  ۱۳۹۸ از ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۰ در سالن شهدای دانشگاه واقع در معاونت فرهنگی  برگزار می‌گردد،علاقه مندان شرکت در دوره مذکور به کارشناس نشریات مراجعه فرمایند.یادگیری اصول حرفه ای روزنامه نگاری، اهمیت ارتباط رسانه برای دانشجویان، چگونگی فعالیت در رسانه های دانشجویی،روزنامه نگاری در فضای دانشگاهی  و … از جمله محورهای اصلی این کارگاه است.لازم به ذکر است به شرکت کنندگان گواهینامه اعطا می گردد.

.

.

57600983