معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری جلسه کارگروه دانشگاهی ستاد معین استان گلستان:

.

.

پیرو ابلاغیه مقام عالی وزارت مبنی بر انتخاب دانشگاه شهید رجایی به عنوان معین مناطق سیل زده استان گلستان،جلسه کارگروه دانشگاهی با حضور دبیران محترم تشکل های دانشجویی به منظور تبادل نظر پیرامون نحوه کمک رسانی های دانشگاه برگزار گردید.

.

.

648d67e4-d20d-48b8-9705-9e67c0dc2a27

.

.

d380b61f-a144-4e20-91fb-086fc05bc6ae