معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری سومین دوره‌ی جشنواره تدریس برتر:

.

.

سومین دوره‌ی جشنواره‌  مسابقات تدریس برتر با رویکرد آموزشی و کسب تجارب معلمی برگزار گردید.این دوره از مسابقات با حضور ۱۰۰ نفر از دانشجویان همراه بوده و هدف از برگزاری این مسابقات ارتقا صلاحیت‌های معلمی در دانشجو معلمان و همچنین ایجاد انگیزه و خلاقیت بوده است.در اختتامیه‌ی این دوره از مسابقات که با حضور خبر گزاری شبکه‌ی هفتم صدا و سیما همراه بوده از لوگوی کشوری این مسابقات توسط دکتر روشن احمدی رونمایی گردید.

.

.

64f6ee62-cae7-4bb6-94cd-e1d8de569deb

.

.

.

.

.

.

.