معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری جلسه شورای مرکزی جدید انجمن علمی دانشجويي دانشكده مهندسی عمران:

.

.

اولین جلسه‌ی شورای مرکزی جدید انجمن علمی عمران با حضور معاونت محترم دانشجویی دانشکده‌ی عمران برگزار گردید.در این جلسه جناب آقای رضا انصاری پس از کسب اکثریت آرا به عنوان دبیر انجمن علمی عمران به فعالیت خواهند پرداخت.

.

.

6482063f-2fa4-405c-b93a-d794deccc0ae