معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری بیست و دومین دوره‌ی انتخابات کانون‌های فرهنگی

.

.

بیست و دومین دوره‌ی انتخابات کانون‌های فرهنگی و هنری‌ بصورت متمرکز در روز دوشنبه مورخ ۹ ام اردیبهشت ماه برگزار گردید.لازم به ذکر است در این دوره از انتخابات، نام نویسی نامزد‌های انتخاباتی بصورت مجازی انجام شده و با حضور حداکثری دانشجویان همراه بوده است.نتایج آرای دانشجویان حداکثر تا انتهای هفته اعلام خواهد گردید.

.

.

e5e45501-d1e8-4409-b9d8-4b89f4f4b2f6

.

.

449c4734-b726-4edf-a6ef-c7d552005e8c

.

.

fe52a7d5-becd-4be4-bb5e-d647d2eb7f9e