معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

برگزاری اردو‌ی تفریحی برج میلاد

 

به همت کانون گردشگری و آداب و رسوم ایرانی اردوی تفریحی بازدید از برج میلاد در روز جمعه مورخ ۹۷/۱۲/۳ برگزار می گردد.

 

 

77f4df8e-9292-4d7d-a89c-1f535fbe3110

 

adc69537-f31d-4611-ab3f-b326000fd58c