معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری انتخابات انجمن‌های علمی و دانشجویی

.

.

بیست و دومین دوره‌ی انتخابات انجمن‌های علمی و دانشجویی در روز یکشنبه مورخ ۸ ام اردیبهشت ماه برگزار گردید.لازم به ذکر است در این دوره از انتخابات، نام نویسی نامزد‌های انتخاباتی بصورت مجازی انجام شده و با حضور حداکثری دانشجویان همراه بوده است. شورای مدیریت انجمن‌های علمی متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل است که با انجام انتخابات از میان اعضای انجمن، با رأی مستقیم آنان و کسب اکثریت نسبی آرا برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

.

.

5e7f21ea-b05f-49b5-a47f-8a2f48cb2755