معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری دوره‌ی ضمن‌خدمت مهارت‌های زندگی

.

.

به همت بسیج دانشجویی،دوره‌ی ضمن‌خدمت مهارت‌های زندگی در روز پنجشنبه ۱۲ ام فروردین ماه در سالن شهید تهرانی مقدم برگزار خواهد گردید.

.

.

bc35ec63-3a64-4e8d-906e-9ef00e88dbb0