معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

.

.

به همت کانون محیط زیست،اردوی تفریحی درکه با هدف ارتقاء سلامت جسمانی  و نیز افزایش نشاط دانشجویان برگزار گردید.

.

.

83695de1-c571-485d-bb99-0432822c0d8a