معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری جشن روز معمار توسط انجمن علمی دانشکده‌ی معماری با همکاری انجمن دانشگاه سوره.

روز معماری در ایران ۳ اردیبهشت‌ماه هر سال، مصادف با سالروز تولد شیخ بهایی است.یونسکو سال ۲۰۰۹ را به پاس خدمات ارزنده این دانشمند به نام “شیخ بهایی و نجوم‌” نامگذاری کرد، معماران و دانشجویان معماری روز سوم اردیبهشت‌ماه را به نام روز معمار جشن می‌گیرند.انجمن علمی دانشکده‌ی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری انجمن علمی دانشگاه سوره جشن روز معمار را برگزار کرده که با حضور حداکثری داشجویان رشته‌ی معماری همراه بوده است.در این مراسم برنامه‌هایی از قبیل مسابقه،سخنرانی مهندس محمد‌خاوریان و اجرای موسیقی زنده به انجام رسید.

457a3092-a028-4140-9936-13ba75120b48