معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

.

.

 همزمان با میلاد با سعادت امام عصر(عج) جشن نیمه‌شعبان در دانشگاه تربیت‌ دبیر شهید رجایی برگزار گردید.در این برنامه که با حضور حداکثری دانشجویان همراه بوده ازتوانمندی‌های کانون‌های فرهنگی و تشکل‌های اسلامی استفاده‌شده است.در این مراسم برنامه‌هایی از قبیل مسابقه،سخنرانی مهندس خرامان و برش کیک به انجام رسید.

.

.

5a7fb9ca-11e3-4c3d-9fbe-7e65a52d35a9