معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

.

.

اعیاد شعبانیه،با برنامه ریزی و کوشش شوراهای فرهنگی خوابگاه‌های حافظ، طرشت، شهید مدنی، اختیاریه، ازگل، هروی و مبارک آباد جشن های روزهای سوم و چهارم و روز جوان با حضور دانشجویان ساکن در خوابگاه‌ها به نحو شایسته‌ای برگزار گردید . در این جشن‌ها ایراد سخنرانی و مداحی و صرف شربت و شیرینی و برگزاری مسابقات فرهنگی را می توان برشمرد.

.

.

60266207-f3cb-42b9-821d-2f7203ee2b3c91e90b20-7b8c-476f-9185-257536370562d668c668-9900-40a6-bde6-1f97b7e2609d