برگزاری جلسه‌ معارفه و هم‌اندیشی اعضای شورای مرکزی انجمن علمی عمران با دانشجویان ورودی 97

.

.

 به همت انجمن علمی عمران،جلسه‌ی معارفه و هم‌اندیشی شورای مرکزی انجمن با دانشجویان ورودی 97 برگزار گردید. در این جلسه دانشجویان با اهداف و وظایف انجمن علمی آشنا گردیدند و نیاز های علمی و فرهنگی خود را به شورای مرکزی انجمن بیان نمودند.

.

.

d258feb9-8939-452c-bdda-b65d95e4d539

.

.