معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

.

.

 به همت کانون تئاتر چهارمین دوره‌ی لیگ پانتومیم براردران و اولین دوره‌ی لیگ پانتومیم خواهران در مرحله‌ی نهایی از اول اردیبهشت‌ماه آغاز خواهد شد.

.

.

ddcbc989-9bc8-4137-9960-8ea942dcdf61
71d19136-7aaa-4ab4-b8fc-d5c91735516b