معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

.

.

به همت انجمن علمی معماری،مسابقه‌ی معماری با موضوع نور و سایه در روز یکشنبه مورخ ۲۵ ام فروردین ماه برگزار گردید.

.

.cc527bde-58ba-4446-b7ed-04746c4c5073