معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس توسط جامعه اسلامی، ویژه‌ دانشجویان نو ورود

 بر اساس مصوبه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و به همت تشکل جامعه اسلامی اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه ورودی های جدید برگزار می گردد. جهت ثبت‌نام، خواهران به دفتر جامعه‌ اسلامی واقع در جنب معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و برادران به دفتر جامعه‌ اسلامی واقع در طبقه‌ی منفی یک اداری مراجعه شود.

لازم به ذکر است ظرفیت محدود می باشد.

4af68204-446f-4ca1-9c8b-f88a817f5c49-1