معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

.

.

 دانشجویان دلسوز و خیر‌اندیش کانون هلال احمر برای کمک به هموطنان عزیز که در سانحه‌ی سیل آسیب دیدند اقدام به جمع آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی در سطح دانشگاه نمودند.دانشجویان می توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب جمعیت هلال احمر واریز نمایند و کمک ‌های غیر نقدی خود را به دفتر کانون هلال احمر تحویل دهند.

.

.

2ce4659c-9738-4fdc-9453-149e4b3aef49