معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

.

.

نام‌نویسی بیست و دومین دوره‌ی انتخابات انجمن‌های علمی‌ و کانون‌های فرهنگی از روز شنبه مورخ ۲۴ ام فروردین‌ماه آغاز گردید،در این دوره نامزد‌های انتخاباتی برای ۲۲ انجمن علمی و ۱۵ کانون فرهنگی به رقابت می‌پردازند.لازم به ذکر است ثبت‌نام نامزد‌های انتخاباتی از طریق درگاه sru.ac.ir/farhangi98 و مراجعه‌ی حضوری به طبقه‌ی زیر همکف نیز امکان پذیر می باشد.

.

.

f012fd57-3ac7-4ed6-9ed1-eb61ca335e3b