معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

گزارش مجموعه اردوهای معاونت فرهنگی و اجتماعی

.

.

 اردوهای فرهنگی تفریحی رامسر ویژه برادران،اردوی تله کابین توچال برادران و پارک جمشیدیه خواهران و اردوهای فرهنگی زیارتی مشهد مقدس در دو بخش خواهران و برادران و راهیان نور خواهران در روزهای پایانی هفته گذشته برگزار گردید.

در بازه زمانی ۱۳ لغایت ۱۷ اسفندماه اردوهای متنوعی با هدف ایجاد شور و نشاط در فضای دانشگاهی که با استقبال و حضور گرم و تعداد ۴۰۰ نفری دانشجویان همراه شده را شاهد بودیم.

معاونت فرهنگی و اجتماعی بر خود لازم می داند از حمایت مسئولان دانشگاه و حضور پرشور دانشجویان تقدیر و تشکر نماید. شایان ذکر است در روزهای آتی اردوی راهیان نور برادران و اردوهای جهادی نیز برگزار می گردد.

.

.

.33c96b32-6fdb-4eba-b093-2f3b930c11813b65b23d-b82a-40f0-8644-513c1d1af616 a398967e-7b23-48c1-86db-7a4d223b6916 d8cfa98d-13ca-4c31-baa7-0f95828d129f 6b3504ad-d194-4fd3-af78-3da19d95e492 76bc590d-21bb-4775-9a8d-61872012a879 93ad7053-6d28-4792-a24c-e3afdaeb963a