معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

.

.

به همت انجمن علمی برق،کارگاه آشنایی با بورس در روز دوشنبه مورخ ۲۰ ام اسفند‌ماه در سالن معاونت فرهنگی برگزار می گردد.

.

.

cbf59f1c-87e9-4482-8264-60b0ebde158d