معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

انتخاب دانشگاه شهید رجائی به عنوان میزبان برگزاری بزرگداشت ۲۰مین سالگرد تاسیس سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه شهید رجائی به عنوان میزبان برگزاری بزرگداشت ۲۰مین سالگرد تاسیس سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، آقای محمد رضا درویش خضری، دانشجوی دانشگاه شهید رجائی و دبیر انجمن علمی برق دانشگاه نیز به عنوان دبیر این بزرگداشت انتخاب گردید.

شایان ذکر است این مراسم در ۶‌ام اسفند‌ماه برگزار خواهد شد.

3010fd1f-3818-46cf-8d23-f60492ca42ff