معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

.

.

سه‌شنبه‌های مهدوی حرکتی خود جوش و اجتماعی برای یادآوری عزیزترینی است که در این دل مشغولی‌های زندگی غریب‌ترین شده است. این طرح با عنایت حضرت صاحب الزمان (عج) باعث چشاندن نمکی از طعم زندگی مهدوی به جامعه می‌شود. برگزاری طرح هایی همچون طرح مردمی سه شنبه‌های مهدوی موجب استمرار همدلی، همبستگی و فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و گروهی در جامعه می‌شود.از این رو کانون مهدویت برنامه های ویژه ی خود تحت عنوان سه‌شنبه های مهدوی را برگزار می کند.

.

.

4dacba5c-52b5-4d16-87d3-6bcd20b5d88a