معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

به همت کانون گردشگری و آداب و رسوم ایرانی،اردو‌ی تفریحی تله کابین توچال ویژه‌ی برادران در روز پنجشنبه مورخ ۱۶ ام اسفند‌ماه برگزار می‌گردد.

2c21264b-494e-4f4f-8cf8-2b691fd57e94