معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

به همت کانون مهدویت،کارگاه معارف مهدویت برای اعضای شورای مرکزی در تاریخ ۳۰ ام اسفند‌ماه برگزار گردید.

0c9a9f52-f8c9-4196-899e-a0e42a7036fe