معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

به همت شورای فرهنگی خوابگاه ازگل،جشن میلاد حضرت زهرا با حضور پرشور دانشجویان در نماز‌خانه خوابگاه برگزار گردید.

d0b442c7-5afb-4848-b03d-189610e267a3