معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

به همت بسیج دانشجویی، دوره‌ی آموزشی تحول معنوی در روز‌های پنج شنبه و جمعه نهم و دهم اسفند‌ماه در دانشگاه برگزار می گردد.

07199ed4-5022-41cf-bb8e-67c3c6d6ef0a