معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

جلسه‌ی کمیته‌ی ناظر بر نشریات دانشجویی در تاریخ ۳۰ ام بهمن‌ماه برگزار گردید.در این جلسه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات برای عضویت در کمیته‌ی ناظر بر نشریات دانشگاهی به تصویب رسید.

faef5cc4-bb3b-4f61-b225-cb5aa8f0096a