معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

 به همت خانه‌ی نشریات دانشگاه،کارگاه یک روزه‌ی ایندیزاین برگزار گردید.

dcbcdbf0-c782-4912-8174-bb5fc032f44a