معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

برگزاری کلاس های حفظ قران کریم

به همت کانون قران و عترت،کلاس های حفظ قران کریم با حضور استاد ارجمند و حافظ قرآن جناب آقای دکتر زرنوشه برگزار می گردد.

9984ebed-a1b2-47ea-8971-3267a7769804