معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

اکران مستند تهران-دمشق

به همت تشکل جامعه‌اسلامی،مستند تهران دمشق در روز یکشنبه مورخ ۵ ام اسفند‌ماه اکران گردید.این اکران که با حضور دانشجویان همراه بوده در سالن تهرانی مقدم برگزار گردیده بود.

6457d74e-9544-4ae3-921a-e14a7ccd1174