معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

بازدید علمی از شرکت محورسازان ایران خودرو

به همت انجمن علمی مکانیک بازدید علمی از شرکت محورسازان ایران خودرو دوشنبه مورخ ۶ ام اسفند‌ماه برگزار گردید.

2bbfc4e4-14f4-4dec-ad58-3f26b31b955b