معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

دوره‌ی جامع آموزش عکاسی

به همت کانون فیلم و عکس دوره‌ی جامع آموزش عکس برداری برگزار می‌گردد.این دوره شامل سرفصل هایی نظیر:

۱ـ تاریخچه عکاسی و چیستی عکس

۲ـ آشنایی با ساختمان دوربین

۳ـ اصول کادربندی و ترکیب بندی

۴ـ شناخت رنگ در عکاسی

۵ـ تکنیک های عکاسی

می‌باشد.جهت ثبت نام به دفتر کانون فیلم و عکس واقع در طبقه‌ی منفی ۱ اداری مراجعه شود.

aa818df3-575c-468b-a724-35fa69366419