معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

🔴 #کانون فیلم و عکس برگزار می کند:

🔹 #مسابقه اینستاگرامی «اینجا کجاست» با موضوع #ایرانشناسی.

🆔 @srttu_pr