معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

عقد قرار داد بین انجمن علمی عمران و شرکت پارس پژوهان

 به همت انجمن علمی عمران دوره های تخصصی رشته مهندسی عمران برگزار خواهد شد،این دوره‌ها بصورت مشترک با شرکت پارس پژوهان و در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار خواهد شد.لازم به ذکر است این دوره ها برای دانشجویان دانشگاه تخفیف ویژه همراه دارد.

97cf0d72-4f05-4af9-9b7b-3d62150c86e4