معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی ، برنامه های کلان معاونت فرهنگی در سه بعد امور جاری ، انجام برنامه ریزی برای تولید برنامه های فاخر فرهنگی و ارزیابی و پایش تقسیم و در حال پیگیری و اجرا است .

همچنین در این راستا دو برنامه فرهنگی مستمر برای اعضای هیأت علمی و کارکنان در شورای فرهنگی دانشگاه، برنامه ریزی  و برای دو موضوع “مباحث معرفتی: شرح زیارت جامعه کبیره” و مباحث مربوط به “فارسی: زبان دانش” اقدامات لازم صورت گرفته و در حال سیر مراحل خود است.

شایان ذکر است در ذیل برنامه ریزی های  صورت گرفته ، برنامه های داخلی ارتقاء و دانش افزایی کارکنان در دست اجرا است که از این میان در هر جلسه  معاونت یکی از همکاران ضمن ارائه یک حدیث از معصومین علیه السلام ، اقدام به معرفی یک کتاب با رویه فرهنگ و اندیشه می کند.

پیرو برنامه ارتقا و دانش افزایی کارکنان معاونت فرهنگی، دراین جلسه، سرکار خانم اکبریان با معرفی کتاب “علائم ضعیف تغییر: طلیعه رویدادهای بزرگ آینده” بخش هایی از آن کتاب را برای حاضران جلسه تشریح کردند. این کتاب مشتمل بر ۱۳۶ صفحه از انتشارات گروه پژوهشی دانش و فناوری آینده اندیشی مرکز علوم و فناوری دفاعی است.

در خلاصه ای از این کتاب می خوانیم: در جهان امروز، توجه آینده و بهره گیری از فرصت های نهفته در آن، برای پایداری و جلوگیری از غافلگیری اجتناب ناپذیر شده است. سازمان های آینده نگر، همواره در پی کشف آینده و اقدام پیش دستانه برای بهرمندی از منافع آنند. نخستین گام آینده پژوهی برای برخوردی کنشگرانه با آینده و برپایی هوشمندانه و دلخواه آن دستیابی به اطلاعات از آینده است.